Konie

Konie to wspaniałe zwierzęta, które od wielu lat są blisko związane z człowiekiem. Służą nam jako środek transportu, towarzyszą w wyprawach i wojnach, a także są wykorzystywane w rekreacji i sportach jeździeckich.